Tafsir Al-Mishbah Set Lengkap oleh M Quraish Shihab

Rp3.200.000,00

Ketersediaan: Stok habis

  Lentera Hati

 M Quraish Shihab

 2017

 12000

 Box Set Hard Cover

 Indonesia

Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir Al-Quran lengkap 1 set Tafsir Al-Mishbah (15 jilid)

30 Juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang
ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia:
Prof. Dr. M. Quraish Shihab.

Ke Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah. Mari terangi jiwa dan keimanan kita dengan Tafsir Al-Mishbah sekarang juga.

Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia : Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Ke-Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah. Mari terangi jiwa dan keimanan kita dengan tafsir Al-Mishbah sekarang juga.

Tafsir Al-Mishbah diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 dan disambut dengan baik oleh kaum muslim Indonesia umumnya dan peminat tafsir Al-Quran khususnya.

Tafsir Al-Mishbah wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan silang, dan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami serta pengemasan yang lebih menarik.

Tafsir Al-Mishbah menghimpun lebih dari 10.000 halaman yang memuat kajian tafsir Al-Qur’an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ahli tafsir Al-Quran alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo (Mesir). Dengan kedalaman ilmu dan kepiawaian penulisnya dalam menjelaskan makna sebuah kosakata dan ayat Al-Quran, tafsir ini mendapat tempat di hati khalayak.

Tafsir yang terdiri dari 15 volume besar ini menafsirkan Al-Quran secara tahlîlî, yaitu ayat per ayat berdasarkan tata urutan Al-Quran. Inilah yang membedakan tafsir ini dengan karya M. Quraish Shihab lainnya semisal Lentera Hati, Membumikan al-Quran, Wawasan Al-Quran, Mukjizat Al-Qur’an, Pengantin Al-Quran, dan selainnya yang menggunakan pendekatan tematik (mawdhû‘î), menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan topik tertentu, bukan berdasarkan tata urutannya dalam mushaf.

*****

KETERANGAN SURAT:

Volume 1 : Al-Fatihah s/d Al-Baqarah; Halaman : 624 + xxviii halaman
Volume 2 : Ali-Imran s/d An-Nisa; Halaman : 659 + vi halaman
Volume 3 : Al-Maidah; Halaman : 257 + v halaman
Volume 4 : Al-Anam; Halaman : 367 + v halaman
Volume 5 : Al-Araf s/d At-Taubah; Halaman : 765 + vi halaman
Volume 6 : Yunus s/d Ar-Rad; Halaman : 613 + vi halaman
Volume 7 : Ibrahim s/d Al-Isra; Halaman : 585 + vi halaman
Volume 8 : Al-Kahf s/d Al-Anbiya; Halaman : 524 + vi halaman
Volume 9 : Al-Hajj s/d Al-Furqan; Halaman : 554 + vi halaman
Volume 10 : Asy-Syuara s/d Al-Ankabut; Halaman : 547 + vi halaman
Volume 11 : Ar-Rum s/d Yasin; Halaman : 582 + vi halaman
Volume 12 : Ash-Shaffat s/d Az-Zukhruf; Halaman : 601 + vi halaman
Volume 13 : Ad-Dukhan s/d Al-Waqiah; Halaman : 586 + vii halaman
Volume 14 : Al-Hadid s/d Al-Mursalat; Halaman : 695 + vii halaman
Volume 15 : Juz Amma; Halaman : 646 + viii halaman

Ketika Allah menyelesaikan ciptaan, Dia memutuskan dalam ketetapan-Nya atas diri-Nya, sehingga keputusan itu ada di sisi-Nya: Sesungguhnya rahmat-Ku akan mengalahkan amarah-Ku"

 

PenulisM Quraish Shihab
Tahun Terbit2017
Halaman12000
Jenis CoverBox Set Hard Cover
BahasaIndonesia
Peringkat 
widya
2017-05-14

Terimakasih

Terimakasih toko baca, bukunya sudah saya terima

  • 3 dari 3 orang menggangap ulasan ini berguna.

Tulis komentar Anda !

Tulis komentar Anda

Tafsir Al-Mishbah Set Lengkap oleh M Quraish Shihab

Tafsir Al-Mishbah Set Lengkap oleh M Quraish Shihab

Tulis komentar Anda

Related Products