Apakah Boleh Menyogok untuk Mengajarkan Anak Berpuasa?

Apakah Boleh Menyogok untuk Mengajarkan Anak Berpuasa?

Monday, May 29, 2017 Pendidikan dan Keluarga

Apakah Boleh Menyogok untuk Mengajarkan Anak Berpuasa?

  • Menyogok anak agar mau berpuasa tak jarang dilakukan guru dan orangtua, di diskusi bersama Abi Muhammad Quraish Shihab sambil nostalgia puasa di masa kecil dulu, kami bercerita tentang keikhlasan dan pengendalian diri yang justru muncul tanpa pamrih.P
  • Produksi Kolaborasi: Keluarga Kita Islamedu psq Pusat Studi Al-Quran (PSQ)
  • Untuk mengikuti episode selanjutnya, subscribe youtube: bit.ly/semuamuridsemuaguru